Condom là gì

a thin rubber covering that a man can wear on his penis during sex to stop a woman becoming pregnant or to lớn protect hyên or his partner against infectious diseases


Bạn đang xem: Condom là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ dogsciencegroup.org.Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


a thin, rubber covering that a man can wear on his penis (= sex organ) during sex lớn prevent pregnancy or protect against disease
*

a special sự kiện at which people dance to traditional music, especially in Scotland & Ireland

Về vấn đề này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Công Việc Của Nhân Viên Văn Phòng Là Gì ? Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dogsciencegroup.org English dogsciencegroup.org University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Người Tuổi Ngọ Hợp Với Tuổi Gì, Tuổi Ngọ Là Con Giáp Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi đáp