Hammer là gì

a tool consisting of a piece of metal with a flat kết thúc that is fixed onto the over of a long, thin, usually wooden handle, used for hitting things
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ dogsciencegroup.org.

Bạn đang xem: Hammer là gì

Học các tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


a tool with a heavy metal top attached khổng lồ a straight handle, used for hitting an object such as a nail inkhổng lồ a substance that holds it firmly in place
< I always + adv/prep > Martin Luther King, Jr., hammered at the theme that the civil rights movement must avoid violence.
< I always + adv/prep > His attorneys hammered away at the idea that the police department was incompetent.
Concern over the economic crisis continues khổng lồ hammer the country"s stoông chồng market & currency, with both falling by 6%.

Xem thêm: Cục Đẩy Công Suất Là Gì, Vai Trò Tác Dụng Của Cục Đẩy Công Suất


be/get hammered (by sth) Public transport users will be hammered by a 15 percent reduction in service set lớn go inkhổng lồ effect June 17.
The severity of the slump in the housing market has been hammered home page by figures released recently by the banks.
hammer trang chủ a message/point It is hoped that the lachạy thử advertising chiến dịch will hammer home page the message about the dangers of alcohol.

Xem thêm: Chữa Đau Răng Uống Thuốc Gì, Chữa Đau Răng Hiệu Quả Nhất Bằng 5 Cách Dưới Đây


Auctioneers estimate the collection could fetch up khổng lồ £50,000 when it goes under the hammer next month.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dogsciencegroup.org English dogsciencegroup.org University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Hỏi đáp